Goed onderwijs opent de weg naar de toekomst

De kas

Ontwikkeling landbouw

We hebben een flinke kas gebouwd, waarin 1700 tomatenplanten staan. De kas is voorzien van drupirrigatie, waardoor de planten uitstekend groeien.

Een stuk grond is beplant. Daarvoor was een stevige omheining nodig om de nijlpaarden en ander gedierte tegen te houden. Bij deze activiteiten berust de dagelijkse leiding bij Philip, een oud pupil van YOEF. Mensen uit de omgeving werken in de kas en op het land, zodat zij ook enig inkomen hebben. De eerste oogst (februari 2014) was hoopgevend.

Er zijn workshops geweest om 40 jonge boeren te trainen in ondernemerschap, voedselveiligheid en algemene ontwikkeling, 21 van deze jonge boeren zijn inmiddels een eigen bedrijfje begonnen aan het Victoriameer.

Lees meer..