Goed onderwijs opent de weg naar de toekomst

Contact

YOEF is opgericht in 2001 door Dr. Adhu Awiti, die toen parlementslid was.
Voordat hij parlementariër en minister werd, woonde Dr. Awiti een poosje in Nederland, in Lemmer, als politiek vluchteling.

Na zijn overlijden in 2014 gaat het project voort onder leiding van Dr. Catherine Kidiga Adhu, dochter van Adhu Awiti.

De steun aan aids wezen in het onderwijs wordt voortgezet, onder toezicht van Wilkister Awiti, de weduwe van Adhu.

Alie Tamsma heeft jaren lang in Nyanza gewerkt als district public health nurse en kent Dr. Awiti uit die periode. Zij heeft in Lemmer een groepje enthousiaste mensen bij elkaar gebracht, die YOEF in Kenia zo goed mogelijk ondersteunen.

YOEF is een kleine organisatie met heel korte lijnen. Zo weten we zeker dat alle donaties terecht komen op de plaats waar ze nodig zijn.
YOEF
’t Wijd 3
8531 RB Lemmer
tel: 0514 563046
email: info@yoef.nl

Lees hier het  Jaarverslag 2019 YOEF Lemmer

Bestuursleden:

Alie Tamsma (voorzitter)

Geert van der Veen

Tineke Warringa

Bestuursleden werken 100% pro deo. Reiskosten worden uit eigen zak betaald en er worden geen onkosten gedeclareerd.

YOEF voert ook activiteiten uit voor de Stichting Alie Tamsma.

Bankrekening: NL77 RABO 0131585959, Rabobank, Lemmer

ANBI nummer: 8162 13 719

KvK nummer: 01097618