Goed onderwijs opent de weg naar de toekomst

Help mee

YOEF is opgericht in 2001 door Dr. Adhu Awiti, die toen parlementslid was.
Voordat hij parlementariër en minister werd, woonde Dr. Awiti een poosje in Nederland, in Lemmer, als politiek vluchteling.

Helaas moesten we na het overlijden van Adhu Awiti in 2014 vaststellen dat er lokaal onvoldoende initiatieven waren om het project in al zijn facetten voort te zetten. De ondersteuning van weeskinderen in het voortgezet onderwijs ging door en de bibliotheek bleef functioneren, maar van andere activiteiten moest YOEF zich terugtrekken.

Dat is jammer, maar we kunnen vaststellen dat het werk van YOEF betekenisvol is geweest in de levens van vele kinderen in Kenia.

De bibliotheek, die met onze steun werd opgericht, zal blijven bestaan. De familie Awiti zorgt voor het voortzetten van deze activiteit.

Wij danken ieder die heeft bijgedragen. We noemen:

- al onze vaste donateurs

- Rotaryclub Zuidwest Friesland

- PKN gemeente Lemmer

- doopsgezinde gemeente Wolvega

- doopsgezinde kring Balk

- OecBS De Ark te Espel

- Tickles en Sources xs voor hosting van onze website

- Ventura Systems BV te Bolsward

- Bogerman College te Sneek

 

YOEF
’t Wijd 3
8531 RB Lemmer
tel: 0514 563046
email: info@yoef.nl

Lees hier het EINDVERSLAG YOEF Lemmer

YOEF voert ook activiteiten uit voor de Stichting Alie Tamsma.

ANBI nummer: 8162 13 719

KvK nummer: 01097618