Goed onderwijs opent de weg naar de toekomst

Kinderen naar school

Stel je voor: een gebied zo groot als de Noordoostpolder met nagenoeg geen elektriciteit, totaal geen waterleiding, geen riolering, geen verharde wegen.
Rachuonyo district heet het, in de provincie Nyanza, Kenia. Midden op de evenaar.
Eigenlijk heel romantisch, zo aan het Victoriameer, ver weg van de drukte van de beschaafde wereld!
Misschien is het wel daarom dat de mensen zo vriendelijk en gastvrij zijn en graag met je delen van het weinige dat ze hebben.

Romantisch, maar ook keihard. Arm. Nauwelijks gezondheidszorg. Aids is een van de grootste problemen.
Veel kinderen zijn één of beide ouders kwijtgeraakt aan deze ziekte. Van de 300 schoolkinderen in Oindo zijn er 130 wees of half wees!

Zonder hulp hebben die kinderen helemaal geen toekomst. Velen komen terecht in de sloppenwijken van de grote stad als zwerfjongeren die bedelend, stelend, lijm snuivend hun doorgaans korte leven slijten.

Met hulp van YOEF komen ze verder in het voortgezet onderwijs en zelfs op de universiteit.
Zo hebben ze kans op een menswaardig leven.

Lilian zit na het voortgezet onderwijs nu op de lerarenopleiding.

Haar vriendin Caro, die dankzij de steun van de organisatie een beroepsopleiding kon volgen, heeft nu een baan heeft als technisch onderwijs assistent (vroeger heette dat amanuensis) in het voortgezet onderwijs. Dankzij deze baan kan ze haar broertjes en zusjes naar school laten gaan.

Het is onze overtuiging dat ontwikkelingshulp op deze wijze het beste werkt.
Deze wijze, dat is kleinschalig en rechtstreeks gericht op individuen en projecten.

Door het betrekken van de lokale bevolking helpt YOEF mee met duurzame verbetering van onderwijs.
Niet alleen voor de aidswezen, maar voor de hele gemeenschap.

YOEF ondersteunt kinderen in het voortgezet onderwijs. Dit omdat basisonderwijs in Kenia gratis is.