Goed onderwijs opent de weg naar de toekomst

Table banking

Bij Table banking vormen vrouwen zoals Elsa gezamenlijk een eenvoudig soort spaar- en leenbank.

Na een intensieve training, waarin de nadruk wordt gelegd op eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, vormen de vrouwen groepjes. Deze groepen functioneren onafhankelijk van YOEF en maken gebruik van onze faciliteiten zoals de bibliotheek. Er zijn 8 groepen van ongeveer 25 personen.

Tijdens wekelijkse bijeenkomsten leggen de deelnemers geld in, dat door de groep wordt beheerd. Leden kunnen onder voorwaarden een lening afsluiten, zodat ze de beschikking krijgen over enig kapitaal om te investeren in hun bedrijfje. Hierbij kun je denken aan kleinschalige handel in vis, groenten, hout, graan. Of aan het kopen van grondstoffen om verhandelbare producten van te maken, bijvoorbeeld sisal dat wordt bewerkt tot touw.

De rente die moet worden betaald van 10% is veel lager dan de rente bij een bank. Die is voor Nederlanders onvoorstelbaar hoog, maar zo’n 23% is in Kenia normaal. Aan het eind van het jaar wordt de rente verdeeld onder de deelnemers.

Er wordt ook een klein bedrag ingelegd voor het “sociaal fonds”. Uit deze pot krijgen zieken en deelnemers die anderszins in nood zitten een kleine bijdrage.

Zo wordt jaarlijks ongeveer Ksh 400.000,- (€ 4.000,-) verdeeld onder de leden. Het betreft hier rente van uitgegeven leningen, dus winst voor de deelnemers.