Goed onderwijs opent de weg naar de toekomst

Verbeteren leefomgeving

Met veel hulp uit Nederland is er een bibliotheek gebouwd.  De bibliotheek is tot stand gekomen met veel steun van twee jonge mensen die werken bij een organisatie in Nederland die in ontwikkelingslanden bibliotheken sticht.

Tijdens een grote manifestatie die de naam “Education Day” had meegekregen, werd deze bibliotheek feestelijk in gebruik genomen.

Kinderen en volwassenen uit de wijde omgeving komen hier om te lezen. Boeken mogen niet mee naar huis, omdat de cultuur het systeem van lenen en terugbrengen nog niet zo goed kent. Maar mensen komen dus lezen in de bibliotheek. Door geldgebrek is er momenteel geen gekwalificeerde bibliothecaris. De bedoeling is dat er vrijwilligers worden ingezet.

Op deze dag spraken we ook met Father John, een jonge man die met steun van YOEF zijn studie tot priester heeft kunnen voltooien.
Hij is nu actief voor de rooms katholieke kerk op het platteland.

Latrines

 

Schoon drinkwater en goede toiletten zijn belangrijke pijlers voor de gezondheidszorg.
Daarom wordt er gewerkt aan dakgoten en tanks om regenwater op te vangen en zijn er latrines gebouwd.